Download your LAPTOP ACER ASPIRE XC-605 user guide or user manual

DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

We hope that this user guide will be useful to you.
Once downloaded, you must make sure that the Manual matches the Product for which you intend to use it. You agree to remain entirely responsible for the use you do with the instructions contained in the document, no matter whether damages of losses occur following its use.

Manual abstract: user guide

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] rEP DIR återupprepar uppspelning av alla filer av samma typ i en folder. [. . . ] USB Byter till USB-läge / Byter tillbaka till skivläge USB REC Utför USB REC (CD Ripping) Skivenhet När du sätter i media, säkerställ att det läggs i med rätt sida uppåt. Denna funktion har ingen relation till undertexterna som specifierats i standardspecifikationerna för Xvid och har ingen given standard. 4:3Pan&Scan/4:3Letterbox Vid anslutning till en TV med bildförhållandet 4:3: Vid uppspelning av bilder med förhållandet 16:9 blir bilden – 4:3Pan&Scan: sidan är beskuren – 4:3Letterbox: med svarta band i övre och undre kanterna 16:9/16:9full Vid anslutning till en TV med bildförhållandet 16:9: Vid uppspelning av bilder med förhållandet 4:3 blir bilden – 16:9: visas mitt på skärmen – 16:9full: utdragen horisontalt för att fylla TV-skärmen SYSTEM TV-system ⇒Denna meny innehåller alternativ för val av de färgsystem som passar den anslutna TV:n. € Opbevar AAA R03-batterier uden for børns rækkevidde for at forhindre at batterierne sluges. Standby/Tænd afbryder ^, 8 • Tryk for at tænde for apparatet fra standby eller omvendt. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie. [. . . ] I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie. [. . . ]

Sponsored Links