User manual CANON REALIS WUX400ST D PRO AV BROCHURE

DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Diplodocs provides you a fast and easy access to the user manual CANON REALIS WUX400ST D PRO AV. We hope that this CANON REALIS WUX400ST D PRO AV user guide will be useful to you.


CANON REALIS WUX400ST D PRO AV BROCHURE: Download the complete user guide (13531 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   CANON REALIS WUX400ST D PRO AV COMMAND LIST (1010 ko)

Manual abstract: user guide CANON REALIS WUX400ST D PRO AVBROCHURE

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Överföra bilder till en dator Börja med att överföra bilderna till datorn. [. . . ] € Du kan också klicka på i visningsfönstret om du vill överföra bilder som har överförts till en dator tillbaka till kameran. Översikt över tillvägagångssättet för det här steget Steg att följa Proceduranvisningar Return to Main Menu/ Återgå till huvudmenyn 27 Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker Funktioner för uppgiftsknapparna Acquire & Camera Settings/Hämtning och kamerainställningar Connect to Camera/Anslut till kamera Du kan göra följande när du ansluter kameran och CameraWindow visas. Write to Camera/Skriv till kamera Bilder som överförts till en dator kan överföras tillbaka till kameran. Classify into Folder/Klassificera till mapp Med den här funktionen klassificerar du bilder och sparar dem i en specificerad mapp. med den här funktionen kan du också starta ett e-postprogram när du har konverterat bilderna. Send to Trash/Skicka till papperskorgen Skickar de markerade bilderna eller mapparna till papperskorgen. Lägga till inställningarna för Min kamera i kameran 1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITAL-kontakt. Guiden Lägg till ny maskinvara visas när kameran ansluts till en dator med en gränssnittskabel (Windows). [. . . ] Guiden Lägg till ny maskinvara visas när kameran ansluts till en dator med en gränssnittskabel (Windows). [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE CANON REALIS WUX400ST D PRO AV
Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual CANON REALIS WUX400ST D PRO AV will begin.

 

Copyright © 2015 - manualRetreiver - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.